2008 – HBTQ och en försvarsmakt för alla

Enligt en undersökning från år 2000 kunde inte sju av tio homo-, bi- och transpersoner vara öppna med sin läggning inom Försvarsmakten. Kapten Krister Fahlstedt, som genomförde undersökningen, var den första öppet homosexuella inom Försvarsmakten när han kom ut samma år.

Han har sedan dess varit en viktig pionjär när det gäller HBTQ-frågor inom myndigheten. Petra Jäppinen tog över Krister Fahlstedts arbete när hon år 2008 blev den första HBT-handläggaren i världen för en militär organisation.

Läs mer här.

Bildkälla.

2010 – Värnplikten blir vilande

Värnplikten blir vilande i fredstid och ersätts istället av så kallad totalförsvarsplikt, som gäller både män och kvinnor mellan 16 och 70. Att värnplikten blev vilande medförde att man i praktiken avskaffade värnpliktsförsvaret och ersatte detta med ett yrkesförsvar.

Det vill säga, i stället för en skyldighet att genomföra grundutbildning med värnplikt rekryterades soldater och sjömän på frivillig väg för att anställas som heltids- eller deltidspersonal eller för att ingå i hemvärnet. De sista som kallades in i värnplikt 2010 ryckte ut från grundutbildningen i mitten av 2011. Till sist blir de som genomför den nya frivilliga grundutbildningen krigsplacerade som värnpliktiga även i de fall de inte anställs i Försvarsmakten. 

​​I mars 2017 beslutade regeringen att återinföra skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt. Beslutet gäller både kvinnor och män som bedöms vara lämpliga att bli kallade till mönstring och inskrivning för grundutbildning med värnplikt.

Läs mer här.

Bildkälla.

2012 – Saudi-affären

Saudiaffären, även känt som Projekt Simoom, syftar på ett kontroversiellt samarbete mellan svenska staten via myndigheten Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Saudiarabien som gick ut på att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien. Anläggningen skulle bestå av 35 byggnader och skulle enligt planerna användas för tillverkning av sprängämnen och raketbränsle.

Fram till år 2012 var projektet hemligt, men det avslöjades av Dagens Eko den 6 mars 2012. Projektet fick mycket kritik eftersom att det pågick trots att lagen om krigsmateriel avråder från försvarsexport till länder som i hög utsträckning bryter mot mänskliga rättigheter.

Händelsen kom att aktualisera svenska regeringens utrikespolitik och det samförståndsavtal Sverige har ingått med Saudiarabien. Kommande år omdefinierades Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik med hänsyn till mänskliga rättigheter, i linje med en svensk politik för global utveckling i allmänhet och i synnerhet till vapenexporten.

Sverige har så kallade samförståndsavtal (Memorandum of Understanding, MoU) som reglerar bilateralt materielsamarbete med ett trettiotal länder. Samförståndsavtalet mellan Sverige och Saudiarabien som tecknades 2005 förnyas inte, vilket annars sker med automatik var femte år, efter beslut av regeringen i mars 2015.

Läs mer här.

Bildkälla.