Du gamla, du fria, du framtida Sverige

Sverige har sedan den 6 juni 1523 varit självständigt. Det har samtidigt inte alltid varit en tid av fred och frihet.

 

Hur undkom vi ockupation? Vilka händelser, beslut och individer har påverkat?

 

Läs mer om historiska händelser som påverkat Sverige i vår historiska tidslinjal.

2012 – Saudi-affären

Saudiaffären, även känt som Projekt Simoom, syftar på ett kontroversiellt samarbete mellan svenska staten via myndigheten Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Saudiarabien som gick ut på att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien. Anläggningen skulle bestå av 35 byggnader och skulle enligt planerna användas för tillverkning av sprängämnen och raketbränsle.

Fram till år 2012 var projektet hemligt, men det avslöjades av Dagens Eko den 6 mars 2012. Projektet fick mycket kritik eftersom att det pågick trots att lagen om krigsmateriel avråder från försvarsexport till länder som i hög utsträckning bryter mot mänskliga rättigheter.

Händelsen kom att aktualisera svenska regeringens utrikespolitik och det samförståndsavtal Sverige har ingått med Saudiarabien. Kommande år omdefinierades Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik med hänsyn till mänskliga rättigheter, i linje med en svensk politik för global utveckling i allmänhet och i synnerhet till vapenexporten.

Sverige har så kallade samförståndsavtal (Memorandum of Understanding, MoU) som reglerar bilateralt materielsamarbete med ett trettiotal länder. Samförståndsavtalet mellan Sverige och Saudiarabien som tecknades 2005 förnyas inte, vilket annars sker med automatik var femte år, efter beslut av regeringen i mars 2015.

Läs mer här.

Bildkälla.

Föregående inlägg
Frihandelsavtalet 1865
Nästa inlägg
1521 - Livgardet blir till