Du gamla, du fria, du framtida Sverige

Sverige har sedan den 6 juni 1523 varit självständigt. Det har samtidigt inte alltid varit en tid av fred och frihet.

 

Hur undkom vi ockupation? Vilka händelser, beslut och individer har påverkat?

 

Läs mer om historiska händelser som påverkat Sverige i vår historiska tidslinjal.

2010 – Värnplikten blir vilande

Värnplikten blir vilande i fredstid och ersätts istället av så kallad totalförsvarsplikt, som gäller både män och kvinnor mellan 16 och 70. Att värnplikten blev vilande medförde att man i praktiken avskaffade värnpliktsförsvaret och ersatte detta med ett yrkesförsvar.

Det vill säga, i stället för en skyldighet att genomföra grundutbildning med värnplikt rekryterades soldater och sjömän på frivillig väg för att anställas som heltids- eller deltidspersonal eller för att ingå i hemvärnet. De sista som kallades in i värnplikt 2010 ryckte ut från grundutbildningen i mitten av 2011. Till sist blir de som genomför den nya frivilliga grundutbildningen krigsplacerade som värnpliktiga även i de fall de inte anställs i Försvarsmakten. 

​​I mars 2017 beslutade regeringen att återinföra skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt. Beslutet gäller både kvinnor och män som bedöms vara lämpliga att bli kallade till mönstring och inskrivning för grundutbildning med värnplikt.

Läs mer här.

Bildkälla.

Föregående inlägg
1989 - Kvinnan i försvaret
Nästa inlägg
2008 - HBTQ och en försvarsmakt för alla