Sverige har sedan år 1523 varit självständigt

Det har inte alltid varit en tid av fred och frihet

OM BILDEN +
Sverige har sedan den 6 juni 1523 varit självständigt.
Det har samtidigt inte alltid varit en tid av fred och frihet.

Du gamla, du fria, du framtida Sverige

Sverige har sedan den 6 juni 1523 varit självständigt. Det har samtidigt inte alltid varit en tid av fred och frihet.

 

Hur undkom vi ockupation? Vilka händelser, beslut och individer har påverkat?

 

Läs mer om historiska händelser som påverkat Sverige i vår historiska tidslinjal.

Välj kategorier
Filtrera per århundrade

1685 – Kaffe kommer till Sverige

Historien om kaffe har sitt ursprung i de afrikanska högländerna där man vet att det har vuxit i över 4000 år

Läs mer

1719 – Frihetstiden inleds

Sverige har i dag en konstitutionell monarki vilket är en statsform med en monark som statschef, men där denne har mycket begränsade befogenheter som regleras i en grundlag

Läs mer

1731 – Ostindiska kompaniet

Svenska Ostindiska Companiet var ett svenskt handelskompani som bildades år 1731

Läs mer

1737 – Gustav III:s medhjälpare Evert Taube

Evert Vilhelm Taube (af Odenkat) var generallöjtnant, kammarherre, friherre och diplomat

Läs mer

1738 – Hattarna och mössorna intar svensk politik

Framförallt under 1750-talet skedde en stor tillväxt av kapital, land och arbete vilket går att koppla till den ekonomiska politik som bedrevs på 1740-talet

Läs mer

1748 – Brännvinet

I många århundraden kom brännvinet att hävda sin ställning inom den folkliga läkekonsten

Läs mer

1755 – Axel von Fersen och den franska revolutionen

Hans Axel von Fersen, den yngre, var en svensk greve, generallöjtnant, riksmarskalk, diplomat och en av rikets herrar

Läs mer

1761 – Flottans segeldukstillverkare Fabian Philip

År 1782 antogs det så kallade judereglementet, vilket innebar att judar endast fick bosätta sig i Stockholm, Göteborg och Norrköping.

Läs mer

1774 – Krutförvaringen

Kvinnliga uppfinnare var inte så vanliga under 1700-talet, men Maria Christina Bruhn var Sveriges första inom artilleriteknik

Läs mer

1783 – Sverige andra staten att erkänna USA

Den 3 april 1783 skrevs det första avtalet mellan USA och ett annat land, Sverige, som inte var direkt involverat i det nordamerikanska frihetskriget

Läs mer