Du gamla, du fria, du framtida Sverige

Sverige har sedan den 6 juni 1523 varit självständigt. Det har samtidigt inte alltid varit en tid av fred och frihet.

 

Hur undkom vi ockupation? Vilka händelser, beslut och individer har påverkat?

 

Läs mer om historiska händelser som påverkat Sverige i vår historiska tidslinjal.

1761 – Flottans segeldukstillverkare Fabian Philip

År 1782 antogs det så kallade judereglementet, vilket innebar att judar endast fick bosätta sig i Stockholm, Göteborg och Norrköping. Några år tidigare hade en judisk man vid namn Fabian Philip (1761–1834) kommit till Sverige från Bützow och bosatt sig i Karlskrona där han var verksam som nipperhandlare, det vill säga säljare av smycken och andra dyrbara prydnadsföremål.

Men när judereglementet trädde i kraft hade Philip inte längre någon laglig rätt att stanna i Karlskrona och möjligheten för honom att fortsätta vara verksam som nipperhandlare i staden försvann. Men Philip lyckades hitta en väg runt judereglementet.

Under sina två år i staden hade Philip nämligen identifierat en nisch inom flottans militärindustriella komplex som flottan själv inte utvecklat –  segeldukstillverkning. Samma år som judereglementet antogs erbjöd sig Philip att å flottans vägnar bygga en segelduksfabrik – på egen bekostnad. I utbyte ville han att flottan skulle hjälpa honom att få ett undantagstillstånd från judereglementet.

Generalamiral Henrik af Trolle, som vad chef över flottan, förordade det då han såg fördelar med förslaget. Under förutsättningen att Philip byggde och startade fabriken fick han tillstånd av kung Gustav III att stanna i Karlskrona och Philip blev på kort tid ensam leverantör av segelduk till örlogsflottan.

Läs mer här.

Bildkälla.

Föregående inlägg
1738 – Hattarna och mössorna intar svensk politik
Nästa inlägg
Frihandelsavtalet 1865