Du gamla, du fria, du framtida Sverige

Sverige har sedan den 6 juni 1523 varit självständigt. Det har samtidigt inte alltid varit en tid av fred och frihet.

 

Hur undkom vi ockupation? Vilka händelser, beslut och individer har påverkat?

 

Läs mer om historiska händelser som påverkat Sverige i vår historiska tidslinjal.

1731 – Ostindiska kompaniet

Svenska Ostindiska Companiet var ett svenskt handelskompani som bildades år 1731 efter ett initiativ av skotten Colin Campbell (1686-1757) och svenskarna Henrik König (1686-1736) samt Nicolas Sahlgren (1701-1776). Bakgrunden till dess bildande var en stor efterfrågan på exotiska varor från Kina. Detta bidrog till att många europeiska länder grundade handelskompanier under 1600- och 1700-talen som handlade med Östasien, och framförallt med Kina. 

Det Svenska Ostindiska Companiet hade sitt säte i Göteborg och det svarade för betydande mängder import av bland annat porslin, te, kryddor och siden. Det var  verksamt i hela 82 år och genomförde totalt 132 expeditioner med 37 olika skepp. Första åren var mycket lönsamma, men i slutet av 1700-talet gick de nästan alltid med förlust. Detta ledde till att kompaniet till slut upplöstes efter en bolagsstämma den 29 maj 1813.

Kompaniet kom att representera mycket av “det nya 1700-talet”. En tid då det kungliga enväldet hade avskaffats och man skulle bygga upp det som förstörts under Karl XII:s krig. Handel och vetenskap uppmuntrades därför. Men varuhandeln som kompaniet medförde hade inte enbart ekonomiska effekter, utan gav även upphov till nya livsmönster och vanor. En handelsvara som var helt avgörande för Svenska Ostindiska Companiets existens var te. Man inrättade tehus och det började konsumeras hemma allt längre ned i samhällsklasserna.

Läs mer:
https://www.vanersborgsmuseum.se/kunskap–fakta/sjuttonhundratal/ostindia/
https://popularhistoria.se/samhalle/handel/det-stora-aventyret-pengarna-kulturen-och-ostindiska-kompaniet

Bildkälla.

Föregående inlägg
1719 – Frihetstiden inleds
Nästa inlägg
1738 – Hattarna och mössorna intar svensk politik