Du gamla, du fria, du framtida Sverige

Sverige har sedan den 6 juni 1523 varit självständigt. Det har samtidigt inte alltid varit en tid av fred och frihet.

 

Hur undkom vi ockupation? Vilka händelser, beslut och individer har påverkat?

 

Läs mer om historiska händelser som påverkat Sverige i vår historiska tidslinjal.

1719 – Frihetstiden inleds

Sverige har i dag en konstitutionell monarki vilket är en statsform med en monark som statschef, men där denne har mycket begränsade befogenheter som regleras i en grundlag. Men under stora delar av den svenska historien – från medeltidens början fram till stormaktstidens slut – styrdes riket av kungar eller drottningar.

Under Karl XI och senare Karl XII välde, det vill säga under den senare hälften av stormaktstiden, hade Sverige dessutom en absolut monarki där kungen har enväldig makt. Det innebär att kungen själv hade kunnat fatta alla viktiga beslut. Detta ändrades dock under frihetstiden då makten istället hamnade i riksdagen.

Efter Karl XII:s död den 30 november 1718 var landet var utfattigt efter de många och långa kostsamma krigen – folket ville ha ett slut på enväldet. Sveriges dåvarande drottning Ulrika Eleonora försökte ta makten men tvingades istället att gå med på en ny regeringsform år 1719 som året därpå avskaffade den absoluta kungamakten.

I fortsättningen skulle makten istället att ligga hos rådet (regeringen) och riksdagen. Perioden mellan 1719 och fram till Gustav III:s maktövertagande 1772 brukar därför inom svensk historieforskning kallas för frihetstiden. Under denna tid kom riksdagen och dess sekreta utskott att dominera svensk politik.

Läs mer.

Bildkälla.

Föregående inlägg
1685 - Kaffe kommer till Sverige
Nästa inlägg
1731 - Ostindiska kompaniet