Du gamla, du fria, du framtida Sverige

Sverige har sedan den 6 juni 1523 varit självständigt. Det har samtidigt inte alltid varit en tid av fred och frihet.

 

Hur undkom vi ockupation? Vilka händelser, beslut och individer har påverkat?

 

Läs mer om historiska händelser som påverkat Sverige i vår historiska tidslinjal.

1737 – Gustav III:s medhjälpare Evert Taube

Evert Vilhelm Taube af Odenkat (1737–1799) var generallöjtnant, kammarherre, friherre och diplomat. Han var nära vän med Axel von Fersen den yngre. Efter att ha sårats lätt under ett fälttåg 1789 reste Taube till Aachen för att tillfriskna vid de varma svavelhaltiga hälsokällorna. Vid ankomst blev han varse om den pågående franska revolutionen som han rapporterade hem om till Gustav III, vilket ledde in honom på den diplomatiska banan. Tillsammans med Axel von Fersen blev Taube kungens medhjälpare till att försöka motverka revolutionen.

Läs mer här.

Bildkälla: Verk attribuerad till Jonas Forsslund.

Föregående inlägg
1755 – Axel von Fersen och den franska revolutionen
Nästa inlägg
1783 - Sverige andra staten att erkänna USA