Sverige har sedan år 1523 varit självständigt

Det har inte alltid varit en tid av fred och frihet

OM BILDEN +
Sverige har sedan den 6 juni 1523 varit självständigt.
Det har samtidigt inte alltid varit en tid av fred och frihet.

Du gamla, du fria, du framtida Sverige

Sverige har sedan den 6 juni 1523 varit självständigt. Det har samtidigt inte alltid varit en tid av fred och frihet.

 

Hur undkom vi ockupation? Vilka händelser, beslut och individer har påverkat?

 

Läs mer om historiska händelser som påverkat Sverige i vår historiska tidslinjal.

Välj kategorier
Filtrera per århundrade

1901 – Allmän värnplikt införs

Vid 1901-års riksdag antogs ett förslag om att avskaffa indelningsverket, som innebar att landskapen förband sig att uppsätta ett visst antal knektar eller båtsmän och...

Läs mer

1904 – Konservburken

Konserver har funnits alltsedan Napoleon Bonapartes krigshärjningar i Europa på 1800-talet

Läs mer

1905 – Den svensk-norska unionen upplöses

Förenade Konungarikena Sverige och Norge, eller svensk-norska unionen, var en statsrättslig förening mellan kungarikena Sverige och Norge under perioden 1814–1905

Läs mer

1912 – Pansarbåtsinsamlingen

Pansarbåtsinsamlingen var ett initiativ för en insamling till Marinen för beställning av HM Pansarskepp Sverige

Läs mer

1914 – Bondetåget

Den 6 februari 1914 samlades 32 000 bönder och lantmän från hela landet under landskapsfanor och tågade till borggården på Stockholms slott, där medlemmar ur kungafamiljen tog emot.

Läs mer

1931 – Hesa Fredrik

"Hesa Fredrik" tjuter för första gången “Viktigt meddelande till allmänheten”

Läs mer

1934 – Jetmotorn

Världens första reamotor för flygplan testas vid Bofors 1934-1935

Läs mer

1940 – Fredsmäklaren Aleksandra Kollontaj

Aleksandra Kollontaj var en sovjetisk politiker och diplomat som var central som fredsmäklare mellan Finland och Sovjet

Läs mer

1942 – Kvinnorna på FRA under andra världskriget

1942 var andelen civilanställda kvinnor 67 procent på Försvarets radioanstalt, FRA

Läs mer

1956 – De första svenska FN-uppdragen

Sveriges allra första FN-uppdrag handlade om Suez-kanalen och Kongo. Från 1953 styrdes FN av svensken Dag Hammarskjöld. Under Suezkrisen...

Läs mer