Du gamla, du fria, du framtida Sverige

Sverige har sedan den 6 juni 1523 varit självständigt. Det har samtidigt inte alltid varit en tid av fred och frihet.

 

Hur undkom vi ockupation? Vilka händelser, beslut och individer har påverkat?

 

Läs mer om historiska händelser som påverkat Sverige i vår historiska tidslinjal.

1912 – Pansarbåtsinsamlingen

Under åren före första världskrigets utbrott pågick en intensiv debatt om försvarsfrågan mellan å ena sidan en försvarsvänlig höger och å andra sidan kritiska liberaler och socialdemokrater.

När den liberala regeringen under statsminister Karl Staaffs ledning beslöt att skjuta upp bygget av den planerade “F-båten” – ett pansarskepp av större, förstärkt konstruktion – togs initiativ till en insamling av privata medel för att bekosta projektet.

Den så kallade Pansarbåtsinsamlingen drog snabbt in mer pengar än vad någon räknat med, och 1912 kunde en beställning läggas på både den första F-båten (HM Pansarskepp Sverige), som var det största och tyngsta svenska örlogsfartyget dittills, och på militärflygplan.

Läs mer här.

Bildkälla.

Föregående inlägg
1901 - Allmän värnplikt införs
Nästa inlägg
1914 - Bondetåget