Du gamla, du fria, du framtida Sverige

Sverige har sedan den 6 juni 1523 varit självständigt. Det har samtidigt inte alltid varit en tid av fred och frihet.

 

Hur undkom vi ockupation? Vilka händelser, beslut och individer har påverkat?

 

Läs mer om historiska händelser som påverkat Sverige i vår historiska tidslinjal.

1942 – Kvinnorna på FRA under andra världskriget

Försvarets radioanstalt, FRA, är en svensk civil myndighet som lyder under Försvarsdepartementet. FRA bildades som självständig myndighet genom att man avskilde de delar inom försvars­staben som arbetat med signal­spaning, främst Försvars­stabens krypto­avdelning, till att bli en egen myndighet.

När myndigheten bildades den 27 juli 1942 uppgick antalet civilanställda till totalt 287 personer. Av dessa var 193 kvinnor och 94 män, vilket motsvarar en andel kvinnor på 67 procent. Utöver den civil­anställda personalen var 113 personer militär personal kommenderad till FRA. Räknar man in även dessa i jämförelsen minskar andelen kvinnor på FRA till 48 procent.

Läs mer här. 

Bildkälla.

Föregående inlägg
1931 - Hesa Fredrik
Nästa inlägg
1957 - Tolkskolan