Du gamla, du fria, du framtida Sverige

Sverige har sedan den 6 juni 1523 varit självständigt. Det har samtidigt inte alltid varit en tid av fred och frihet.

 

Hur undkom vi ockupation? Vilka händelser, beslut och individer har påverkat?

 

Läs mer om historiska händelser som påverkat Sverige i vår historiska tidslinjal.

1934 – Jetmotorn

Jetmotorn är numera den vanligaste motorn för större flygplan, men när den kom på 1930-talet förändrade den inte bara resandet, utan även världen. I Sverige konstruerade Alf Lysholm den första jetmotorn för flygplan, som blev patenterad år 1934. Året efter fick Lysholm även patent för en motor som helt utelämnade propellern och endast utnyttjade reaktionskraften för framdrivning.

AB Bofors tillverkade aggregatet utifrån Lysholms idéer, patent och tillverkningslicens och var färdigt för prov i juni 1934 varefter prov genomfördes 1934-1935. Proven visade dock snabbt på tekniska utmaningar, bl.a. med pumpning till kompressorn.

Lysholms uppfinning föll efter misslyckade prov i glömska fram till andra världskriget då det blev viktigt med hastighet och förmågan att lätt manövrera flygplan.

Lysholms uppfinning var avgörande för möjligheten att ha övertag på slagfältet och det första svensktillverkade jetflygplanet var Saab 21R som provflögs för första gången ett par år efter krigsslutet.

Läs mer här.

Bildkälla.

Föregående inlägg
1888 - Fotogenkök
Nästa inlägg
1997 – Navigeringssystemet STDMA