Du gamla, du fria, du framtida Sverige

Sverige har sedan den 6 juni 1523 varit självständigt. Det har samtidigt inte alltid varit en tid av fred och frihet.

 

Hur undkom vi ockupation? Vilka händelser, beslut och individer har påverkat?

 

Läs mer om historiska händelser som påverkat Sverige i vår historiska tidslinjal.

1901 – Allmän värnplikt införs

Vid 1901-års riksdag antogs ett förslag om att avskaffa indelningsverket, som innebar att landskapen förband sig att uppsätta ett visst antal knektar eller båtsmän och vid förluster ersätta dessa med nya, och ersättas med en allmän värnpliktsarmé. Våren därpå rycker cirka 30 000 svenska män in i svenska Försvarsmakten. Det är den första kullen av värnpliktiga i ett system där grundutbildningen är 150 dagar med tre repetitionsövningar och omfattar alla män mellan 21-40 år. Med de redan befintliga resurserna utgörs det svenska Försvarsmakten nu av drygt 100 000 personer, varav 90 000 i armén och 15 000–20 000 i flottan.

Läs mer:
https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/artiklar/varnplikt-under-109-ar/

Bildkälla:
https://digitaltmuseum.se/021015795799/uppstallning-infor-inspektion-pa-logementet

Bildlicens:
No Copyright
This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighboring rights.
You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission. See Other Information below.
https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en

Föregående inlägg
1905 – Den svensk-norska unionen upplöses
Nästa inlägg
1912 - Pansarbåtsinsamlingen