Du gamla, du fria, du framtida Sverige

Sverige har sedan den 6 juni 1523 varit självständigt. Det har samtidigt inte alltid varit en tid av fred och frihet.

 

Hur undkom vi ockupation? Vilka händelser, beslut och individer har påverkat?

 

Läs mer om historiska händelser som påverkat Sverige i vår historiska tidslinjal.

1997 – Navigeringssystemet STDMA

Navigeringssystem är centrala för att fordon ska kunna undvika kollisioner. Håkan Lans är upphovsman till framförallt ett satellitbaserat navigeringssystem för positionsbestämning och övervakning av fartyg och flygplan samt fordon på marken, som patenterades år 1997.

Tekniken använder både GPS (Global Positioning System) och radio för att kartlägga positioner. Systemet, som kallas för STDMA (Self-organizing Time Division Multiple Access), införs nu stegvis som världsstandard inom flygtrafik och sjöfart.

Läs mer här.

Föregående inlägg
1934 – Jetmotorn
Nästa inlägg
1790 - Dorothea Maria Lösch - Sveriges första kapten i flottan