Du gamla, du fria, du framtida Sverige

Sverige har sedan den 6 juni 1523 varit självständigt. Det har samtidigt inte alltid varit en tid av fred och frihet.

 

Hur undkom vi ockupation? Vilka händelser, beslut och individer har påverkat?

 

Läs mer om historiska händelser som påverkat Sverige i vår historiska tidslinjal.

1790 – Dorothea Maria Lösch – Sveriges första kapten i flottan

Dorothea Maria Lösch, som gift Theslöf, var den första kvinnan i Sverige som fick grad av sjökapten. Dorothea Maria Lösch tog över och förde fartyget Armida i säkerhet efter att dess officerare dödats eller övergetts under slaget vid Svensksund den 9 juli 1790. För denna handling belönades hon av Gustav III med en fullmakt att vara kapten vid svenska flottan, något unik för en kvinna vid denna tid. Även om detta var en ceremoniell titel, var hon ändå den första kvinnan i en sådan position. Senare, 1799 dog hon i Stockholm, 69 år gammal.

Föregående inlägg
1997 – Navigeringssystemet STDMA