Du gamla, du fria, du framtida Sverige

Sverige har sedan den 6 juni 1523 varit självständigt. Det har samtidigt inte alltid varit en tid av fred och frihet.

 

Hur undkom vi ockupation? Vilka händelser, beslut och individer har påverkat?

 

Läs mer om historiska händelser som påverkat Sverige i vår historiska tidslinjal.

Frihandelsavtalet 1865

År 1860 avskaffade Sverige passtvånget, varmed alla kunde alla resa fritt. I den nya lagen fastslogs det att pass var olämpliga i en tid då trygghet rådde och kommunikationsmedlen blivit bättre.

År 1917 beslutade Sverige att människor behövde visa pass för att få resa in i landet igen. Passet skulle vara viserat av svenska myndigheter, som hade rätt att avslå ansökan.

Bildkälla.

Föregående inlägg
1761 – Flottans segeldukstillverkare Fabian Philip
Nästa inlägg
2012 – Saudi-affären