500 år av oberoende – vad lär friheten oss inför framtiden?

Du gamla, du fria, du framtida Sverige

Ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas konstaterade Försvarsberedningen. År 2023 kommer regeringen att genomföra en kontrollstation och utvärdera om Sveriges försvar är utformat och dimensionerat för att kunna möta hoten mot vårt samhälle. Hur ser vi på framtiden? Vad tror du om Sveriges kommande 500 år – eller ens 5 år?

Vem försvarar försvaret?
  • 10 mars 2021
  • Jacob Wollheim
  • 3 minuters läsning
Vem försvarar försvaret? Foto: Försvarsmakten

För en dryg månad sedan kom så Försvarsberedningens slutrapport, Värnkraft. En bred politisk enighet hade uppnåtts om behovet av att stärka vår försvarsförmåga. Enigheten kom dessvärre på skam, då partierna inte kunde enas kring utfästelser om de ekonomiska ramarna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Föregående inlägg
Försvarets framtid Previous
Nästa inlägg
Hur värderas frihet? Next