Du gamla, du fria, du framtida Sverige

Sverige har sedan den 6 juni 1523 varit självständigt. Det har samtidigt inte alltid varit en tid av fred och frihet.

 

Hur undkom vi ockupation? Vilka händelser, beslut och individer har påverkat?

 

Läs mer om historiska händelser som påverkat Sverige i vår historiska tidslinjal.

1640 – Järnexporten expanderar kraftigt

Järn var under många sekler Sveriges viktigaste exportprodukt och den svenska järnindustrin har en lång historia, som börjar i tidig medeltid. Inledningsvis tillverkades det svenska järnet av myrmalm som hettades upp med hjälp av ved i gropugnar. På grund av en avsaknad av hög temperatur under tillverkningen blev järnet dock poröst och av dålig kvalitet.

Men under medeltiden började bergmalm att användas istället för myrmalm, vilket i kombination med att masugnar introducerades möjliggjorde för en mycket större och mer effektiv järnproduktion än tidigare. Under 1600-talet expanderade den svenska järnexporten rejält och mellan åren 1640 och 1680 fördubblades den.

Järnet blev den viktigaste exportvaran för Sverige under en lång tid och omkring år 1700 stod Sverige för en stor andel av världsproduktionen av järn. Masugnarna och den nya framställningstekniken kom även att utgöra en viktig förutsättning för etableringen av den svenska stormakten under 1600-talet.

Läs mer om stålproduktion samt järnhantering.

Bildkälla.

Föregående inlägg
1520-23 – Befrielsekriget
Nästa inlägg
1540 – Prinsessan Cecilia Wasa