Du gamla, du fria, du framtida Sverige

Sverige har sedan den 6 juni 1523 varit självständigt. Det har samtidigt inte alltid varit en tid av fred och frihet.

 

Hur undkom vi ockupation? Vilka händelser, beslut och individer har påverkat?

 

Läs mer om historiska händelser som påverkat Sverige i vår historiska tidslinjal.

1552 – Krutbruket

Krut har spelat en stor roll i vår historia. Anders Krutmakare fick 1552 i uppdrag av Gustav Vasa att “anlägga krutverk vid strömmar som rinner ner i Mälaren”. Krutverket är ett av rikets äldsta ännu registrerade verksamma företag. Verksamheten vid krutbruket var statlig och cheferna utsågs av svenska kronan. Men även utländsk kompetens rekryterades, bland annat i form av en tysk “pulvermakare” vid namn Heinrich Leschhorn, som utsågs av Drottning Kristina 1641.

Under andra världskriget och de intensiva svenska försvarsförberedelserna sysselsattes runt 800 personer, och krutverket Åkers krutbruk blev en del av Försvarets Fabriksverk. I början av 1990-talet köptes dock Åkers Krutbruk av tyska försvarsindustrin Deisenroth, som fortsätter bedriva verksamhet med fokus på militära produkter. Kruttillverkningen vid Krutbruket upphöde 1993, vilket avslutade en mer än 400 år gammal verksamhet.

Läs mer om krut samt krutbruket.

Bildkälla.

Föregående inlägg
1940 – Fredsmäklaren Aleksandra Kollontaj
Nästa inlägg
1774 – Krutförvaringen