Du gamla, du fria, du framtida Sverige

Sverige har sedan den 6 juni 1523 varit självständigt. Det har samtidigt inte alltid varit en tid av fred och frihet.

 

Hur undkom vi ockupation? Vilka händelser, beslut och individer har påverkat?

 

Läs mer om historiska händelser som påverkat Sverige i vår historiska tidslinjal.

Nedrustningskämpen Alva Myrdal

Alva Myrdal (1902–1986) var känd för sina insatser för nedrustning och fred. Hon var svensk chefsdelegat vid nedrustningskonferensen i Genève 1962–73 och blev för den uppgiften statsråd 1966. Liksom i fråga om hennes tidigare specialområden, familjepolitik, skolpolitik, jämställdhetsfrågor och ojämlikheten mellan världens länder, eftersträvade hon att de politiska åtgärderna skulle vila på vetenskaplig grund.

På hennes initiativ inrättades ett internationellt fredsforskningsinstitut, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), och hon blev dess första ordförande. Myrdal var internationellt sett även känd i sina roller som chef för FN:s avdelning för sociala frågor mellan åren 1949–50 och som chef för UNESCO:s socialvetenskapliga avdelning mellan åren 1951–55.

Tillsammans med den mexikanske diplomaten Alfonso García Robles tog hon emot Nobels fredspris år 1982.

Läs mer här.

Bildkälla.

Föregående inlägg
1956 – De första svenska FN-uppdragen
Nästa inlägg
1940 – Fredsmäklaren Aleksandra Kollontaj