Du gamla, du fria, du framtida Sverige

Sverige har sedan den 6 juni 1523 varit självständigt. Det har samtidigt inte alltid varit en tid av fred och frihet.

 

Hur undkom vi ockupation? Vilka händelser, beslut och individer har påverkat?

 

Läs mer om historiska händelser som påverkat Sverige i vår historiska tidslinjal.

1639 – Sverige ingriper i det trettioåriga kriget

Det trettioåriga kriget var en europeisk storkonflikt mellan åren 1618–1648 och som mestadels ägde rum i dagens Tyskland. Det utgjordes av en serie sammanhängande krigiska konflikter med olika bakgrund, men religion omnämns ofta som en gemensam nämnare till konflikterna eftersom de stridande parterna framförallt utgjordes av å ena sidan katoliker och å andra sidan protestanter.

I krigets tredje fas dras Sverige in. Perioden brukar kallas det svensk-tyska skedet (1630–1635) och anledningen till Sveriges ingripande var att driva ut de katolska arméerna ur de nordtyska länder som låg inom Sveriges närmaste intressesfär samt att förhindra flottrustningarna i området. Därigenom ville den djupt troende protestanten Gustav II Adolf säkra de tyska protestanternas, sitt eget och Sveriges ställning.

Vid Breitenfeld vann den svenska armén under Gustav II Adolf 7 september 1631 en av sina största segrar, genom ett nytt taktiskt system där framryckningen hela tiden understöddes av eldgivning med läptt artilleri. Kungen fick ett enormt rykte och allt fler protestantiska tyska furstar slöt upp på hans sida, varpå Gustav II Adolf inledde ett framgångsrikt erövringståg där flera städer och provinser i Tyskland intogs. Utöver Gustav II Adolfs moderna taktik på slagfälten bidrog hans tålamod och förmåga att ”välja sina strider” till Sveriges uppgång till att bli en av de ledande makterna i Europa.

Gustav II Adolf segrade även i slaget vid Lützen i Tyskland år 1632, där han och hans armé mötte de kejserliga trupperna under ledning av Albrecht von Wallenstein, men det kostade honom livet. Han dog den 6 november efter att ha träffats av flera kulor, slag och stick.

Trettioåriga kriget avslutades med ett fredsfördrag som undertecknades år 1648. Det signerades i  de westfaliska städerna Osnabrück och Münste vilket resulterade i den historiska benämningen Westfaliska freden. Där bekräftades Sveriges nyvunna ställning som stormakt i norra Europa och som innebar att Sverige fick besittningar i norra Tyskland och kontrollen över nästan alla Östersjöns floder samt viktiga hamnstäder.

Läs mer här.

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/trettio%C3%A5riga-kriget

Bildkälla: Verk av Carl Wahlbom.

Föregående inlägg
1521 - Livgardet blir till
Nästa inlägg
1905 – Den svensk-norska unionen upplöses