Du gamla, du fria, du framtida Sverige

2023 är Sverige ordförande i EU. Vilken roll har Sverige internationellt i utrikes- och säkerhetspolitiken? Vad innebär Nato för Sverige och Sverige för OECD? Här samlar vi tips på poddar, seminarier och annat med fokus på Sveriges säkerhetspolitik idag.

Till vårt försvar

Styrkan med diplomati är att länder försöker undvika väpnade konflikter till varje pris – man löser istället meningsskiljaktigheter vid förhandlingsbordet. Men, hur fungerar arbetet med att skapa goda relationer länder emellan i praktiken? Och går Sveriges starka diplomati hand i hand med vår inhemska försvarsindustri – och varför exporterar Sverige vapen? Är inte det olagligt? Det ska programledare Ebba Kleberg von Sydow ta reda på mer om i det här avsnittet av “Till vårt försvar”.”

Nästa inlägg
Hur påverkar geopolitiken innovationskraften? - Träffpunkt: Säker innovation