Sveriges självständighet – vad lär friheten oss inför framtiden?

I 500 år har Sverige försvarat vår säkerhet och självständighet genom att förebygga hot och risker.

OM BILDEN +
Ramsö hamn. Bildkredit: Shutterstock (Bild ID 1094593952)

Du gamla, du fria, du framtida Sverige

”Sveriges frihet, fred och säkerhet ska värnas. Det finns ingen viktigare uppgift för staten än denna.

Målen för vår säkerhet är att värna befolkningens liv och hälsa, liksom samhällets funktionalitet, samt förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och
rättigheter. En förutsättning för att kunna uppnå dessa mål är att vårt lands politiska oberoende och
självständighet säkras samt att vår territoriella integritet kan upprätthållas.”

 

Detta är utgångspunkterna för Sveriges nationella säkerhetsstrategi.

Säkerhetspolitiken syftar till att bevara vår frihet och oberoende. Att kunna utveckla vårt samhälle som vi själva väljer. Över åren har den påverkats av föränderliga faktorer och händelser – ofta av hotet av ett krig. I hjärtat av vår säkerhetspolitik finns diplomati, handel, teknik och försvarssamarbeten.

Diplomati

Sverige är idag en stark röst för fred, demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer och diplomatin kallas ofta vår främsta försvarslinje.
Hur kan diplomati skapa trygghet?

Läs mer

Handel

EU är idag Sveriges viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska arena – och hemmamarknad. Handels- och samarbetsavtalet har alltid utgjort grunden för ett viktigt partnerskap.
Vilken roll har handeln?

Läs mer

Försvar

Utöver våra samlade resurser för att möta hot och utmaningar mot vår säkerhet är internationella försvarssamarbeten ett verktyg för att bidra till långsiktig stabilitet.
Oberoende och samarbete – vad innebär de?

Läs mer

Teknik

Från valloner till 5G. Teknik påverkar länders säkerhet och försvar – men även konkurrenskraft och välfärd.
Hur blir kunskap och teknik till politik?

Läs mer
 • Igar

  Igår

  Sveriges historia är brokig. Krig. Livsöden. Stormakt. Svält. Oberoende.
  Vilka vägval och händelser har bidragit till 500 år av självständighet?

  Läs mer
 • Idag

  Idag

  Idag är hoten globala.
  Hur arbetar Sverige tillsammans med andra länder för att garantera fred och skapa en gemensam säkerhet?

  Läs mer
 • Imorgon

  Hotas Sveriges frihet och oberoende även om inte kriget hotar?
  Vad kan framtiden innebära för hot, risker och möjligheter?

  Läs mer

Tekniken är varken ond eller god,
men den är heller inte neutral.

Melvin Kranzberg

500 år av oberoende – vad lär friheten oss inför framtiden?

Säkerhetspolitiken syftar till att bevara vår frihet och oberoende. Att kunna utveckla vårt samhälle som vi själva väljer. Hur ser vi på framtiden? Vad tror du om Sveriges kommande 500 år – eller ens 5 år?

Med webbplatsen vill vi öka kunskapen och diskussionen om Sveriges säkerhetspolitik.

Läs mer